Asmens Duomenų Apsauga

Prašome susipažinti su Sabelijos Prekyba UAB asmens duomenų apsaugos tvarka:

Jei turite klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis į SABELIJOS PREKYBA UAB (Savanorių pr. 435A, LT-49280 Kaunas), duomenuapsauga@sabelijosprekyba.lt arba telefonu.
 

Naujienlaiškių prenumeratos taisyklės

1.1. Nurodytas el. pašto adresas naudojamas Sabelijos Prekyba UAB (toliau – SP) informacijai apie asmens apsaugos priemones, nuolaidas, pasiūlymus, kvietimus į mokymus, konkursus, klientų apklausas bei kitas su įmonės veikla susijusias naujienas.

1.2. SP gali rinkti statistinius duomenis apie duomenų subjekto elgesį su gautu naujienlaiškiu, pavyzdžiui, ar atidarytas el. Laiškas su žinute, kokios nuorodos paspaustos.

1.3. El. paštas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas reklamos platformas pritaikant reklamą tikslinei auditorijai.

1.4. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai atšaukiamas sutikimas), teisę į duomenų perkeliamumą (gauti iš SP) arba reikalauti perduoti asmens duomenis nurodytam valdytojui), taip pat teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

1.5. Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais apsilankęs internetinėje svetainėje www.sabelijosprekyba.lt skiltyje Naujienlaiškio Prenumerata pasirinkdamas nuorodą • atsisakyti.

1.6. Duomenų tvarkymo terminas: iki duomenų subjekto atsisakymo.

1.7. SP nesidalina su trečiaisiais asmenims naujienlaiškį užsiprenumeravusių duomenų subjektų asmens duomenimis, nebent tai padaryti įpareigotų šalyje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

1.8. Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjektas gali kreiptis į SP el. pašto adresu duomenuapsauga@sabelijosprekyba.lt arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Mūsų rekvizitai:
Juridinio asmens pavadinimas: SABELIJOS PREKYBA UAB
Įmonės Kodas: 141517066
PVM Kodas: LT415170610
Būstinės Adresas: Savanorių pr. 435A, Kaunas LT-44175
Registracijos Adresas: Statybininkų pr. 9-24, Klaipėda LT-94237


Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais taisyklės

1. BENDRIEJI PRINCIPAI

1.1. Šios taisyklės taikomos asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais ta apimtimi, kuri nurodyta šiose taisyklėse.

1.2. Duomenų subjektui davus sutikimą Sabelijos Prekyba UAB (toliau – SP) tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas.

1.3. Šios taisyklės nereglamentuoja asmens duomenų naudojimo tvarkos galiojančioms bendradarbiavimo sutartims vykdyti.

2. EL. PAŠTO NAUDOJIMAS

2.1. El paštas naudojamas siunčiant SP informaciją apie asmens apsaugos priemones, nuolaidas, pasiūlymus, kvietimus į mokymus, konkursus, klientų apklausas bei kitas su įmonės veikla susijusias naujienas.

2.2. El. paštas naudojamas siunčiant asmeninius vadybininkų pranešimus ir/ar naujienlaiškius. Išsiuntus naujienlaiškį SP gali rinkti statistinius duomenis apie duomenų subjekto elgesį su gautu pranešimu, pavyzdžiui, ar atidarytas el. laiškas, kokios nuorodos paspaustos.

2.3. El. Paštas gali būti naudojamas pasiteirauti nuomonės apie SP organizuotus renginius (mokymus, klientų dienas).

2.4. El. paštas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas reklamos platformas pritaikant reklamą tikslinei auditorijai.

3. TELEFONO NUMERIO NAUDOJIMAS

3.1. Nurodyto telefono numerio SP nenaudoja tiesioginės rinkodaros tikslas.

3.2. Taip pat nurodytu telefono numeriu gali susisiekti SP darbuotojas dėl aktualios informacijos siekiant efektyviai vykdyti sutartus įsipareigojimus, suteikti informaciją apie nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, naujienas, apklausas bei kitas naujienas.

3.3. Papildomai SP darbuotojas gali susisiekti pasiteirauti nuomonės apie SP organizuotus renginius (mokymus, klientų dienas).

4. GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESO NAUDOJIMAS

4.1. Nurodytą gyvenamosios vietos adresą SP naudoja sutartų įsipareigojimų vykdymo tikslu (pvz. jei asmeninis adresas nurodomas prekių pristatymui).

5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai atšaukiamas sutikimas), teisę į duomenų perkeliamumą (gauti iš SP arba reikalauti perduoti asmens duomenis nurodytam valdytojui), taip pat teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

5.2. Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais:

  • apsilankęs internetinėje svetainėje www.sabelijosprekyba.lt skiltyje Naujienlaiškio Prenumerata pasirinkdamas nuorodą atsisakyti.
  • visais atvejais – parašydamas el. paštu duomenuapsauga@sabelijosprekyba.lt

 

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Duomenų (el. pašto adreso, telefono ir gyvenamosios vietos adreso) tvarkymo terminas: iki duomenų subjekto atsisakymo.

6.2. Asmens duomenimis SP nesidalina su trečiaisias asmeninimis, išskyrus su teisėsaugos institucijomis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką arba jeigu būtina užkirsti kelią nusikaltamoms veikoms/jų tyrimui.

6.3. Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjektas gali kreiptis į SP, el. pašto adresu duomenuapsauga@sabelijosprekyba.lt arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

6.4. Šios taisyklės skelbiamos SP interneto svetainėje adresu http://www.sabelijosprekyba.lt/duomenu-apsauga/ su jomis galima susipažinti ir gauti kopiją SP biure Kaune adresu Savanorių pr. 435a. SP turi teisę atšaukti ar keisti šias taisykles.


Slapukų politika

Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukus taip pat mes naudojame siekiant individualizuoti jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Slapukais mes analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės tikslams, norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

Kokius slapukus mes naudojame?

Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos turinį Jūsų įrenginyje. Techninių slapukų pagalba užtikrinama interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, bei prisitaikymą prie Jūsų poreikių, pavyzdžiui svetainės atvaizdavimą pritaikyti Jūsų ekrano dydžiui. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimui. Be jų negalima sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje. Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

Funkciniai slapukai.Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, padaryti interneto svetainę bei mobiliąją aplikaciją patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos kalbai išsaugoti, Jums pageidaujant, funkciniai slapukai padeda automatiškai įsiminti Jūsų registracijos duomenis, išsaugoti Jūsų pasirinktą prekių krepšelį ir atlieka panašias interneto tinklapio ir mobiliosios aplikacijos Jūsų pasirinkto veikimo palaikymo funkcijas. Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

Analitiniai slapukai Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitiniai slapukai taip pat mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų interneto tinklapyje ar mobiliojoje aplikacijoje Jums būtų naudingi, o prekės aktualios. Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitinių slapukų informaciją gali būti panaudota siekiant atvaizduoti populiariausias žiūrėtas prekes, pateikti informaciją apie šiuo metu aktualiausias prekes ir kitą naudingą informaciją Jums naršant. Analitiniai slapukai gali būti panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Tiksliniai (komerciniai) slapukai. Tikslinius (komercinius) slapukus naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Tiksliniais slapukais analizuojama naršymo istorija ir šie duomenys naudojami siekiant pateikti jums komercinius pasiūlymus.

Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus?

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje arba peržiūrėkite trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms čia:

Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikdami mums prašymą elektroniniu paštu duomenuapsauga@sabelijosprekyba.lt. Atšaukdami savo sutikimą dėl slapukų naudojimo Jūs taip pat turite ištrinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus.

Svarbu žinoti, kad naudotis svetaine atsisakius techninių, funkcinių ir analitinių slapukų nebus galima, todėl slapukų trinti ar blokuoti nerekomenduojame.