Mūsų komandos vertybės

PROFESIONALUMAS
-esame nuolat tobulėjantys, kūrybingi ir žingeidūs profesionalai-

ATVIRUMAS IR PASITIKĖJIMAS
-kuriame pozityvią efektyviam darbui palankią atmosferą, gerbiame vieni kitus-

ATSAKOMYBĖ UŽ REZULTATĄ
-ryžtingai siekiame tikslų ir esame atsakingi už jų vykdymą-

BENDRADARBIAVIMAS
-skatiname efektyvų bendradarviavimą padaliniuose ir tarp padalinių-