Kokybės lygiai, kategorijos

Sukaupę ilgametę patirtį, savo prekes suskirstėme į keturis vartojimo lygius, kad pirkėjams būtų lengviau orientuotis. Prekės sužymėtos žvaigždutėmis atsižvelgiant į gaminio paskirtį ir patvarumą:
 
 Ekonominės
Vidutinio kokybinio lygio prekės. Labiausiai tinkamos trumpiems darbams atlikti. Skirta vartotojui.
 
 Populiarios
Geros kokybės prekės. Labiausiai tinkamos intensyvų darbą dirbančiam žmogui. Skirta specialistui.
 
 Premium
Aukščiausios kokybės prekės. Labiausiai tinkamos ilgą laiką, intensyvų darbą dirbančiam žmogui, kurio darbo našumas ir rezultatai turi būti itin aukšti. Skirta profesionalui.
 
Žema Kaina Žema Kaina
Žemos kainos prekės. Labiausiai tinkamos vienkartiniams darbams atlikti.
 
Šie vartojimo lygiai nurodo kokio pobūdžio darbams prekes rekomenduojama naudoti. Žvaigždučių kiekis neturi įtakos gaminio kokybei. Jis nusako prekės patvarumą, komfortiškumą ir vartojimo paskirtį.
 


ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ [AAP] KATEGORIZAVIMAS

 
I Kategorija

Šiai kategorijai priskiriamos AAP apsaugančios nuo minimalios rizikos. 

I Kategorijai priklauso tik tos AAP, kurios saugo naudotoją:

 • nuo mechaninių poveikių, turinčių tik paviršinį efektą (sodininko pirštinės, antpirščiai ir pan.);

 • nuo silpnai veikiančių medžiagų, kurių poveikį galima nesunkiai panaikinti (pirštinės, saugančios nuo atskiestų dezinfekuojamųjų tirpalų ir pan.);

 • nuo pavojaus dirbant su karštomis detalėmis arba pavojingo sąlyčio su jomis, kai naudotojas dirba esant ne aukštesnei nei 50°C temperatūrai (pirštinės, darbinės prijuostės ir pan.);

 • nuo atmosferos veiksnių, kurie nėra nei išimtiniai, nei ekstremalūs (galvos apdangalai, sezoniniai drabužiai, avalynė ir pan.);

 • nuo silpnų smūgių ir vibracijos, nedarančių neigiamos įtakos gyvybiškai svarbioms kūno dalims ir nesukeliančių negrįžtamų pakenkimų (lengvi šalmai, pirštinės, lengva avalynė ir pan.);

 • nuo saulės šviesos (akiniai nuo saulės).

GAMINTOJAS PAGAMINĘS I-OSIOS KATEGORIJOS PREKĘ PRIVALO:

1. Parašyti gamintojo deklaraciją, kurioje turi nurodyti, pagal kokį standartą prekė pagaminta.


 II Kategorija

Šiai kategorijai priskiriamos tos AAP, kurios saugo naudotoją nuo veiksnių, nepriskirtų I ir III kategorijoms.

II Kategorijai priklauso tos AAP, kurios saugo nuo įvairių galimų sužeidimų, sveikatos pakenkimų, kurie nėra mirtini arba nesukelia invalidumo.

GAMINTOJAS PAGAMINĘS II-OSIOS KATEGORIJOS PREKĘ PRIVALO:

1. Parašyti gamintojo deklaraciją, kurioje turi nurodyti, pagal kokį standartą prekė pagaminta. 
2. Pateikti sertifikatą, kurį išduoda notifikuota laboratorija, patikrinusi, ar gaminys atitinka minimalius reikalavimus to standarto, pagal kurį gamintojas pagamino į rinką išleidžiamą prekę.


 III Kategorija

Šiai kategorijai priskiriamos AAP yra sudėtingos konstrukcijos, apsaugančios nuo mirtino pavojaus ar pavojaus, galinčio sunkiai ir negrįžtamai pakenkti sveikatai.

III Kategorijai priklauso:

 • visos kvėpavimo takų apsauginės priemonės su filtrais;

 • AAP, kurios saugo nuo agresyvių chemikalų arba jonizuojančiosios spinduliuotės;

 • AAP, kurios naudojamos aukštos temperatūros sąlygomis - 100°C arba didesnei oro temperatūrai, susidarančiomis dėl infraraudonosios spinduliuotės, liepsnos, didelio išlydytos medžiagos kiekio arba kitų veiksnių poveikio (rūbai, pirštinės, batai, šalmai ir pan.);

 • AAP, kurios naudojamos žemos temperatūros sąlygomis, prilyginamomis -50°C arba žemesnei oro temperatūrai (rūbai, pirštinės, batai, šalmai ir pan.);

 • AAP, kurios skirtos apsaugoti nuo kritimo iš didelio aukščio (visi komponentai);

 • visos AAP, kurios skirtos apsaugoti nuo elektros srovės ir aukštos įtampos keliamų pavojų arba naudojamos kaip izoliacija dirbant aukštos elektros įtampos sąlygomis.


 GAMINTOJAS PAGAMINĘS III-IOSIOS KATEGORIJOS PREKĘ PRIVALO:

1. Parašyti gamintojo deklaraciją, kurioje turi nurodyti, pagal kokį standartą prekė pagaminta. 
2. Pateikti sertifikatą, kurį išduoda notifikuota laboratorija, patikrinusi ar gaminys atitinka minimalius reikalavimus to standarto, pagal kurį gamintojas pagamino į rinką išleidžiamą prekę.
3. Būti įsidiegęs gamyboje visuotinės kokybės vadybos sistemą (dažniausiai praktikoje pasitaiko ISO 9000 serijos standartas).

Kiekviena AAP privalo būti pažymėta CE ženklu.


Ne AAP

Priemonės, kurias žmogus naudoja dirbdamas darbą nėra priskiriamos AAP tuo atveju, kai jas gaminant NEBUVO remiamasi 89/686EEB direktyvos nuostatomis, bei jos NEBUVO gaminamos griežtai laikantis gaminamam produktui keliamų minimalių reikalavimų, nurodytų tam produktui gaminti skirtame standarte. 

Taip pat AAP nelaikomos tokios priemonės, kurios saugo ne žmogų, bet aplinką nuo žmogaus galimo poveikio (maisto pramonės įmonių, laboratorijų ir kt. panašios veiklos darbininkų chalatai, kaukės, kepuraitės, batų apvalkalai ir kita).