Atgal į naujienų sąrašą

Apsaugos nuo kritimo iš aukščio svarba

Darbai aukštyje yra viena iš pavojingiausių veiklos sričių, kurioje nelaimingų atsitikimų pasekmės yra skaudžiausios – dažniausiai besibaigiančios darbuotojų žūtimi arba itin rimtais sužalojimais, galinčiais turėti įtakos darbuotojui visam likusiam gyvenimui. Liūdna ir net gąsdinanti Valstybinės darbo inspekcijos statistika byloja, kad arti pusės nelaimingų atsitikimų mūsų šalyje nutinka dėl kritimo iš aukščio. Per metus Lietuvoje dėl nenaudojamų ar netinkamai parinktų asmens apsaugos priemonių darbui aukštyje žūsta arba patiria sunkius kūno sužalojimus apie 40 darbingo amžiaus žmonių.Todėl, nelaukiant daugiau aukų, būtina prisiminti, kad darbas aukštyje priskiriamas aukštos rizikos kategorijai.Darbdaviai privalo įsitikinti, ar darbuotojai moka dirbti saugiai ir ar turi visas reikalingas priemones saugiam darbui. Visais atvejais grėsmė sveikatai ir gyvybei kyla tuomet, kai darbuotojas: atlieka darbus, kurių dirbti jis nėra apmokytas; nekontroliuoja ir nesijaučia atsakingas už saugos priemones; neturi tinkamų priemonių darbui.

Saugant sveikatą ir gyvybę darbe dažnai nė nereikia ypatingų kaštų. Nelaimę dažnai gali prišaukti tiesiog neapgalvotas, neapdairus paties darbuotojo elgesys ir tai, kad įmonėje nekontroliuojama, kaip darbuotojai laikosi jiems privalomų darbų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų.

Darbuotojai, kurie yra tiesiogiai susiję su darbais aukštyje, turėtų būti sąmoningi ir pirmiausiai patys atsakingai žvelgti į savo darbo sudėtingumą, kadangi darbo saugumas ir jo užtikrinimas didžiąja dalimi priklauso nuo jų pačių. Didžiausi priešai, dirbant aukštyje, - tai skubėjimas bei tikėjimas, kad, atliekant trumpą darbą, pavyzdžiui, ką nors pritvirtinti, suvirinti dideliame aukštyje, nieko nespės atsitikti. Deja, realybė atskleidžia kitokius faktus. Daug gyvybių būtų išgelbėta, jei žmonės pagalvotų: „O ką aš dabar darau? Ar išmanau tą darbą? Ar esu saugus?“

Siekiant užtikrinti darbuotojų saugų darbą aukštyje, svarbūs 3 ŽINGSNIAI:
1. kruopščiai apgalvoti visus projekto darbus, kokiu būdu jie bus atliekami, kokios AAP bus reikalingos juos atliekant;
2. aprūpinti darbuotojus, dirbančius aukštyje, tinkama apsauga kritimui iš aukščio ir reikalinga įranga darbui atlikti;
3. apmokyti darbuotojus, kaip naudotis AAP kritimui iš aukščio ir visa kita įranga, kuri gali būti jiems reikiama (kopėčios, pastoliai ir kt.).

Dirbant aukštyje yra ypatingai svarbu tinkamai įvertinti riziką, tinkamai parinkti ir naudoti tinkamas apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemones. Parinkti priemones, jas pasimatuoti, išbandyti bet kada galima SABELIJOS PREKYBOS salonuose visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Primename, kad apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonės dėl savo konstrukcijos sudėtingumo ir apsaugos nuo profesinės rizikos lygio, priskiriamos III kategorijos AAP, skirtoms apsaugoti darbuotojus nuo mirtino ar sunkaus sužalojimo pavojaus – kritimo iš aukščio. Tad nepamirškime pasirūpinti savo ir savo darbuotojų sauga!


« »