Atgal į naujienų sąrašą

Saugos ir sveikatos apsaugos ženklai – kas tai? Kokia jų paskirtis?

Saugos ir sveikatos apsaugos ženklai – ženklai, teikiantys informaciją arba nurodymus vaizdiniu ženklu, spalva, šviečiančiu ženklu, garso signalu, žodiniu pranešimu, rankų ženklais apie konkretų objektą, veiklą, situaciją, saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.


Saugos spalvų ir saugos ženklų paskirtis yra greitai atkreipti dėmesį į objektus ir situacijas, turinčius poveikį saugai ir sveikatai, ir padėti vartotojui kuo greičiau suvokti specialius pranešimus.

Saugos ženklai turi būti naudojami tiktai nurodymams, kurie susiję su sauga ir sveikata!

Saugos ženklai turi būti įrengti pagal LST ISO 7010 ir LST IS 3864 standartuose nurodytus nuostatų reikalavimus.

SABELIJOS PREKYBA UAB tikslas - užtikrinti, kad ženklų Jūsų įmonėje būtų pakankamai, kad jie būtų prižiūrimi ir tinkamai eksploatuojami.

SVARBU ŽINOTI KIEKVIENAM DARBDAVIUI IR JO DARBUOTOJAMS! Ženklo įrengimo pasirinkimo vieta ir būdas yra svarbiausias aspektas prieš įsigyjant ženklą. Vaizdiniai ženklai turi būti įrengti reikiamame aukštyje ir tinkamu regėjimui kampu, bei tinkamo dydžio. Patarime:
  • Vengti naudoti daug ženklų arti vienas kito,
  • Tuo pačiu metu nenaudoti dviejų šviečiančių ženklų, kurių reikšmę galima supainioti,
  • Nenaudoti šviečiančio ženklo šalia kito panašaus šviesos šaltinio.
Saugos ženklų tipai ir jų požymai.

DRAUDŽIAMIEJI ŽENKLAI
Esminiai požymiai: skritulio forma, juoda piktograma baltame fone, raudonas apvadas ir raudona skersinė juosta (iš kairės viršaus į dešinės apačią 450 kampu, raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 35% vaizdinio ženklo paviršiaus).

ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAIEsminiai požymiai: trikampio forma; juoda piktograma geltoname fone, juodas apvadas (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus).


ĮPAREIGOJAMIEJI ŽENKLAIEsminiai požymiai: skritulio forma; balta piktograma mėlyname fone (mėlyna spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus).EVAKUACINIAI IR PIRMOSIOS PAGALBOS ŽENKLAI. Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma; balta piktograma žaliame fone (žalia spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus).GAISRINIŲ SAUGOS PRIEMONIŲ NURODOMIEJI ŽENKLAI. Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma; balta piktograma raudoname fone (raudona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus).Minimalūs reikalavimai vaizdiniams ženklams: Piktogramos turi būti paprastos ir turėti tik esmines detales; Vaizdiniai ženklai turi būti pagaminti iš smūgiams ir atmosferos veiksniams atsparių medžiagų, tinkamų aplinkoje, kurioje jie naudojami;
Vaizdinių ženklų matmenys ir kolorimetrinės bei fotometrinės savybės turi būti tokios, kad vaizdiniai ženklai būtų aiškiai matomi ir lengvai suprantami; Vaizdiniai ženklai turi būti įrengti reikiamame aukštyje ir tinkamu regėjimui kampu, prireikus
atsižvelgiant į bet kurias kliūtis, prie įėjimo į pavojingą zoną, kur yra rizika arba kur kyla rizika, arba šalia pavojų keliančio objekto, pakankamai apšviestoje ir lengvai prieinamoje bei matomoje vietoje.

Minimalūs reikalavimai kliūtims, pavojingoms vietoms ženklinti ir judėjimo keliams žymėti: Įmonėje vietos, kur darbuotojams kyla susidūrimo su kliūtimis, griuvimo ir daiktų pavojus, turi būti paženklintos besikeičiančiais juodais ir geltonais arba raudonais ir baltais dryžiais.

Minimalūs reikalavimai šviečiantiems ženklams: Ženklo skleidžiama šviesa, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, turi aiškiai skirtis nuo aplinkos; Ženklo šviesa neturi akinti, tačiau ji neturi būti per silpna, kad nebūtų prastai matomas ženklas; Jeigu įtaisas gali siųsti ištisinį ir blykčiojantį ženklą, kai reikia pranešti apie didesnio laipsnio pavojų arba neatidėliojamą būtinybę atlikti reikalingus ar būtinus veiksmus, pirmenybė teikiama blykčiojančiam ženklui; Fotoliuminescencinių ženklų pigmentai turi atitikti ISO 9001 nurodytus standartus.

SABELIJOS PREKYBA UAB, siūlo Jums platų asortimentą ženklų bei savo profesionalią konsultaciją visais klausimais.

« »