SABELIJOS PREKYBA siūlo platų saugos ženklų asortimentą: aptvėrimo juostas, kūgius, stovus; darbosauginius ženklus; elektrosauginius ženklus; gaisrinės saugos ženklus; gelbėjimo priemonių ir avarinės įrangos (evakuacinius) ženklus; informacinius ženklus; transporto ženklus.

Saugos ir sveikatos ženklų gaminimui yra taikomi reikalavimai nurodyti Lietuvos standartuose LST ISO 7010:2004 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Saugos ženklai, naudojami darbo ir viešose vietose“ ir LST ISO 3864-1:2004 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų darbo ir viešose vietose projektavimo principai. Saugos ženklai turi būti įrengti pagal aukščiau nurodytų nuostatų reikalavimus ten, kur to reikia pagal galiojančius teisės aktus.

Kiekvienam galiojančių reikalavimų paisančiam darbdaviui svarbu,  kad saugos ženklų įmonėje būtų pakankamai, kad jie būtų prižiūrimi ir tinkamai eksploatuojami. Labai svarbu yra  ženklo įrengimo vieta ir būdas. Vaizdiniai ženklai turi būti įrengti reikiamame aukštyje ir tinkamu regėjimui kampu bei tinkamo dydžio. 

ŽENKLAI

1 2 3 4 5 ... 15